Ostala ložišta

18.370,28 kn
14.696,22 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 140 Kg
Promijer dimnjaka ∅: 160 mm
14.359,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 130 Kg
Promijer dimnjaka ∅: 200 mm
15.408,94 kn
12.327,15 kn
Promijer dimnjaka ∅: 200 mm
32.980,25 kn
22.096,76 kn
Promijer dimnjaka ∅: 180