Peći na drva

11.304,56 kn
7.913,20 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Promijer dimnjaka ∅: 150 mm
8.680,00 kn
7.400,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Promijer dimnjaka ∅: 150 mm
17.628,00 kn
12.339,60 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 205 Kg
Promijer dimnjaka ∅: 150 mm
6.682,50 kn
5.800,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 125 Kg
Promijer dimnjaka ∅: 150 mm
9.589,88 kn
7.700,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 128 Kg
Promijer dimnjaka ∅: 150 mm
11.652,37 kn
9.904,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 130 Kg
Promijer dimnjaka ∅: 150 mm
12.378,38 kn
9.600,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 130 Kg
Promijer dimnjaka ∅: 150 mm
8.055,37 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 130 Kg
Promijer dimnjaka ∅: 150 mm