Uglovni element 186/1 (25)

Cijena: 12,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 15 Kg
Šrina: 24 cm
Dužina: 39 cm
Visina: 19 cm