Uglovni element 186/2 (20)

Cijena: 14,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 12 Kg
Šrina: 19 cm
Dužina: 39 cm
Visina: 19 cm