Uglovni element 186 (30)

Cijena: 13,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 19 Kg
Šrina: 29 cm
Dužina: 39 cm
Visina: 19 cm