65x51K AQUA Austroflamm

Cijena: 27.326,81 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 202 Kg
Vrata: ravna
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
Širina (vidljivi dio nakon montaže): 650 mm
Okvir vrata (visina): 510 mm
Širina: 704 mm
Dubina: 494 mm
Visina: 1245-1454 mm
Nominalna snaga prema EN 133329: 12,5 (75%) kW
Min./ Max izlazna snaga: 6-17 kW
Protok dimnih plinova (masa): 12,2 g/s
Temperatura ispušnih plinova: 265°C
Konvekcija zraka: 700 cm2
Nominalna izlazna snaga vode: 9,2 kW
Nominalna izlazna snaga zraka: 3,3 kW
Najveći dopušteni radni tlak: 3 bar
Max. dopuštena temperatura polaza: 105 °C
Sigurnosni radni tlak: 10 bar (max)
Zapremina vode: 49 L
Priključak: 3/4 ˝