Ljepilo ≤ 1100 °C

Cijena: 500,00 kn
Težina: 20 Kg
Granulacija: 0 - 1,25 mm
Temperaturno područje uporabe: 1100 °C
Vezivanje: hidraulično / keramičko
Potreba za vodom: 22 – 26 %
Temperatura obrade: +5 °C
Upotreba: 1,4 kg / m² / mm
Vrijeme obrade: 15 – 25 minuta
Boja: sivo-smeđa
Početak vezivanja: cca. 15 minuta