Krušne peći - modeli

kn 5.600,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 190 Kg
Materijal: FB 1400 - PROFI
Širina: 60 cm
Dubina: 91 cm
Vrata ulaz: 26 x 50 cm
kn 11.250,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 375 Kg
Materijal: FB 1400 - PROFI
Širina: 96 cm
Dubina: 130 cm
Vrata ulaz: 24 x 46 cm
kn 15.450,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 555 Kg
Materijal: FB 1400 - PROFI
Širina: 119 cm
Dubina: 156 cm
Vrata ulaz: 32 x 52 cm
kn 21.375,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 810 Kg
Materijal: FB 1400 - PROFI
Širina: 119 cm
Dubina: 206 cm
Vrata ulaz: 32 x 52 cm
kn 10.000,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Širina: 138 cm
Dubina: 159 cm