Ložišta na drva Austroflamm

kn 13.185,41
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 95 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-8 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160
kn 12.655,43
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 100 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-8 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160
kn 14.051,21
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 110 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-8 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160
kn 16.666,65
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 106 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-8 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160
kn 17.766,94
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 110 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-8 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160
kn 17.117,59
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 124 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-8 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160
kn 13.780,65
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 96 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160 mm
kn 14.044,61
kn 11.937,93
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 107 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160 mm
kn 13.606,69
kn 11.565,96
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 112 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160 mm
kn 17.821,05
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 102 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160 mm
kn 18.488,44
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 107 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160 mm
kn 14.880,94
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 103 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 4-11 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 14.218,23
kn 12.085,49
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 109 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 4-11 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 15.555,75
kn 13.222,39
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 115 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 4-11 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 19.047,60
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 109 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 4-11 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 20.797,24
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 115 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 4-11 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 21.840,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 135 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 4-11 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 22.522,50
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 145 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 4-11 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 15.271,30
kn 12.980,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 115 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-14 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 16.263,44
kn 13.823,93
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 135 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-14 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 18.760,95
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 130 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-14 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 21.812,70
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 129 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-14 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 23.039,25
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 156 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-14 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 24.746,48
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 173 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-14 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 28.177,50
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 264 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-14 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 32.172,08
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 260 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-14 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 35.387,63
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 332 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 6-17 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 19.641,38
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 105 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 22.461,11
kn 17.968,89
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 109 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 21.746,40
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 117 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 28.343,25
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 150 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 29.370,90
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 157 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 29.671,20
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 185 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 4,5-13 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 29.671,20
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 185 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 4,5-13 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 32.011,20
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 222 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-16 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 32.011,20
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 222 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-16 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 30.108,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 216 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-16 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 30.108,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 216 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-16 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 33.154,88
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 258 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 6-17 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 28.372,50
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 217 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-14 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 28.972,13
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 223 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 6-17 kW
Promijer dimnjaka ∅: 200 / 250 mm
kn 30.186,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 245 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 6-17 kW
Promijer dimnjaka ∅: 200 / 250 mm
kn 34.094,78
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 267 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 6-17 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm