Pečenjare

kn 4.500,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1580 Kg
Ložište: 140 x 65 cm
kn 5.920,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 2250 Kg
Ložište: 164 x 87 cm
kn 16.000,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 2800 Kg
Ložište: 164 x 87 cm
kn 4.777,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1750 Kg
Ložište: 170 x 90 cm
kn 15.750,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 2640 Kg
Ložište: 170 x 90 cm
kn 4.841,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1420 Kg
Ložište: 140 x 63 cm
kn 4.648,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1350 Kg
Ložište: 140 x 70 cm
kn 4.648,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1420 Kg
Ložište: 140 x 63 cm
kn 19.558,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 2155 Kg
Ložište: 135 x 90 cm
kn 11.978,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1690 Kg
Ložište: 140 x 65 cm
kn 11.978,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1690 Kg
Ložište: 140 x 65 cm
kn 22.269,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 2390 Kg
Ložište: 135 x 78 cm
kn 13.200,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1950 Kg
Ložište: 135 x 90 cm
kn 12.248,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1980 Kg
Ložište: 135 x 90 cm
kn 16.137,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 2160 Kg
Ložište: 150 x 80,5 cm
kn 19.365,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 2300 Kg
Ložište: 150 x 80,5 cm
kn 4.518,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1615 Kg
Ložište: 141 x 70 cm
kn 3.900,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Ložište: 135 x 75 cm
kn 4.330,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1615 Kg
Ložište: 144 x 70 cm
kn 4.518,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 1615 Kg
Ložište: 144 x 70 cm
kn 5.691,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Ložište: 144 x 70 cm
kn 5.000,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 2560 Kg
Ložište: 152 x 80 cm