Krovic 557 SP

Cijena: 4.330,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1615 Kg
Ložište - : 144 x 70 cm
Visina: 218 cm
Radna ploča: 207 x 96 cm
Šamotne pločice:: nisu uključene u cijenu