Sniženja

kn 14.044,61
kn 11.937,93
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 107 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160 mm
kn 13.606,69
kn 11.565,96
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 112 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 160 mm
kn 22.461,11
kn 17.968,89
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 109 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 3,5-9 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 14.218,23
kn 12.085,49
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 109 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 4-11 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 15.555,75
kn 13.222,39
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 115 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 4-11 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 15.271,30
kn 12.980,00
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 115 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-14 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm
kn 16.263,44
kn 13.823,93
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina.: 135 Kg
Min./ Max izlazna snaga: 5-14 kW
Promijer dimnjaka ∅: 180 mm