Kocka za stup 96/5

Težina: 53 Kg
Širina: 40 cm
Dužina: 40 cm
Visina: 40 cm