Mini pečenjare

9.467,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1100 Kg
Ložište: 80 x 58 cm
12.372,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1220 Kg
Ložište: 80 x 58 cm
12.856,00 kn
11.980,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1350 Kg
Ložište: 85 x 57 cm
7.230,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1200 Kg
Ložište: 85 x 57 cm
11.296,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1850 Kg
Ložište: 100 x 80,5 cm
13.448,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1850 Kg
Ložište: 100 x 80,5 cm
3.712,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1030 Kg
Ložište: 100 x 55 cm
3.464,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1030 Kg
Ložište: 100 x 55 cm
4.800,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1250 Kg
Ložište: 102 x 62 cm
6.993,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1040 Kg
Ložište: 78 x 52 cm
6.745,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1040 Kg
Ložište: 78 x 52 cm
6.993,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1090 Kg
Ložište: 78 x 52 cm
5.815,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1040 Kg
Ložište: 78 x 52 cm
10.188,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1100 Kg
Ložište: 78 x 52 cm
3.434,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 990 Kg
Ložište: 81 x 52 cm