Roštilji

1.239,00 kn
991,20 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 445 Kg
Ložište: 64 x 40 cm
1.420,00 kn
1.065,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 480 Kg
Ložište: 64 x 40 cm
1.420,00 kn
994,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 610 Kg
Ložište: 66,5 x 44 cm
2.600,00 kn
2.210,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 650 Kg
Ložište: 66,5 x 44 cm
2.600,00 kn
2.210,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 650 Kg
Ložište: 66,5 x 44 cm
3.150,00 kn
2.520,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 650 Kg
Ložište: 66,5 x 44 cm
1.936,00 kn
1.700,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 500 Kg
Ložište: 65 x 41 cm
1.700,00 kn
1.275,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
3.938,00 kn
2.756,60 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 660 Kg
Ložište: 61 x 44 cm
3.093,00 kn
2.165,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 625 Kg
Ložište: 65 x 43 cm
3.093,00 kn
2.165,10 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 590 Kg
Ložište: 65 x 40 cm
1.668,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 420 Kg
Ložište: 53 x 50 cm
2.000,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 590 Kg
Ložište: 53 x 50 cm
1.291,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 420 Kg
Ložište: 60 x 40 cm
1.356,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 420 Kg
Ložište: 60 x 40 cm
846,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 395 Kg
Ložište: 68 x 63 cm
1.754,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 540 Kg
Ložište: 68 x 63 cm
1.754,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 540 Kg
Ložište: 68 x 63 cm