Pečenjare

4.500,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1580 Kg
Ložište: 140 x 65 cm
16.000,00 kn
12.800,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 2800 Kg
Ložište: 164 x 87 cm
5.920,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 2250 Kg
Ložište: 164 x 87 cm
4.777,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1750 Kg
Ložište: 170 x 90 cm
15.750,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 2640 Kg
Ložište: 170 x 90 cm
4.650,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1420 Kg
Ložište: 140 x 63 cm
3.600,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1350 Kg
Ložište: 140 x 70 cm
4.500,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1420 Kg
Ložište: 140 x 63 cm
19.558,00 kn
16.624,30 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 2155 Kg
Ložište: 135 x 90 cm
11.978,00 kn
10.181,30 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1690 Kg
Ložište: 140 x 65 cm
11.978,00 kn
10.181,30 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1690 Kg
Ložište: 140 x 65 cm
22.269,00 kn
17.815,20 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 2390 Kg
Ložište: 135 x 78 cm
13.200,00 kn
11.220,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1950 Kg
Ložište: 135 x 90 cm
12.248,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1980 Kg
Ložište: 135 x 90 cm
16.137,00 kn
13.716,45 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 2160 Kg
Ložište: 150 x 80,5 cm
19.365,00 kn
14.523,75 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 2300 Kg
Ložište: 150 x 80,5 cm
4.518,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1615 Kg
Ložište: 141 x 70 cm
3.900,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Ložište: 135 x 75 cm
4.330,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1615 Kg
Ložište: 144 x 70 cm
4.518,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1615 Kg
Ložište: 144 x 70 cm
5.691,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Ložište: 144 x 70 cm
5.500,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 2560 Kg
Ložište: 152 x 80 cm
3.490,00 kn
PDV 25 % uključen u cijenu proizvoda
Težina: 1580 Kg
Ložište: 141 x 69 cm